Max en Maya recensies

Nederlands Dagblad
Ga voor een leesbare versie naar: In de Media

Uitdaging


Opwekking Magazine

De Grappige avonturen van Max & Maya.
De ondeugende tweeling Max & Maya maakt van alles en nog wat mee; hun avonturen zijn in tien grappige verhalen opgetekend in dit interactieve lees- en kleurboek. Ieder verhaal heeft een raakvlak met de bijbel en beschrijft herkenbare belevenissen uit het leven van alledag. Ze zijn zowel geschikt om voor te lezen tijdens kinderclub en zondagsschool, maar vanwege de grote letter en in te kleuren illustraties ook prima te gebruiken als lees- n doeboek voor kinderen zelf. Inmiddels zijn er twee delen verschenen en ieder boek bevat tien verhalen.

Charisma

Max en zijn zusje Maya vormen al jaren samen een onafscheidelijke tweeling die allerlei avonturen beleeft. De verhalen leggen op een eenvoudige, speelse wijze bijbelse thema's en onderwerpen uit. Het eerste Max en Maya- verhaal werd in 1995 door Ds. Frits Jongboom geschreven en getekend om de kinderen in zijn kerk bekend te maken met het onderwerp van de preek. Veel van de hilarische en ontroerende situaties in de verhalen vinden hun oorsprong in het gezin van de schrijver zelf. (....)
Ook de avonturen in dit boek zijn weer erg de moeite waard!


EO Visie

Zaans Stadsblad

Zondagochtendblad

 

 


Alle artikelen/ interviews te lezen in: In de Media


 


Welkom op de site van Frits Jongboom!

Home Contact